Skip to Content.

Mailing lists service

Llista d'ordres de la interfície de correu de Sympa

S'han d'enviar totes les ordres a sympa@emu.edu.

Es pot enviar més d'una ordre en un missatge. Les ordres han d'anar en el cos del missatge (una ordre per línia).

Ordres per als usuaris

HELP: es rep una llista amb totes les ordres disponibles
LISTS: es rep una llista de totes les llistes que es gestionen en el servidor
WHICH: es rep una llista de totes les llistes en què esteu subscrits
CONFIRM clau: confirma l'enviament d'un missatge (segons la configuració de la llista)
QUIT: indica el final de les ordres (s'empra per a ignorar la signatura)

INFO llista: es rep informació de la llista
REVIEW llista: es rep una llista de tots els membres de la llista
SUBSCRIBE nom llista: subscripció (o confirmació de la subscripció) a la llista
INVITE correu llista: s'invita algú a subscriure's a la llista
UNSUBSCRIBE correu llista: es dona de baixa de la llista. Només es necessita l'adreça si voleu donar-vos de baixa des d'una adreça diferent de què esteu subscrits
UNSUBSCRIBE * correu: donar-se de baixa totes les llistes a què esteu subscrits

SET llista NOMAIL: se suspèn la recepció de missatges de la llista
SET llista DIGEST: es reben missatges en la modalitat recopilatori
SET llista DIGESTPLAIN: es reben missatges en la modalitat recopilatori (text net)
SET llista SUMMARY: només es rep la llista de missatges
SET llista NOTICE: només es reben els assumptes dels missatges
SET llista MAIL: modalitat d'entrega de missatges normal
SET llista CONCEAL: deixar d'aparèixer en la llista (oculta l'adreça del subscriptor)
SET llista NOCONCEAL: es pot veure l'adreça del subscriptor a través de REview

INDEX llista: es rep la llista dels fitxers de l'arxiu
GET fitxer llista: es un fitxer de l'arxiu de la llista
LAST llista: es reben els últims missatges de la llista

Ordres per a propietaris

ADD nom del correu de la llista: s'afig un membre a la llista
DEL correu llista: s'elimina un subscriptor de la llista
STATS llista: es comproven les estadístiques de la llista
REMIND llista: s'envia a tots els subscriptors un recordatori personalitzat amb l'adreça amb què està subscrit a la llista

Ordres per a moderadors

DISTRIBUTE clau llista: s'aprova un missatge
REJECT clau llista: es rebutja un missatge moderat
MODINDEX llista: es comprova la llista de missatges per moderar


Top of Page